Το αντικείμενο του έργου

Το έργο Gre-taste έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας ολιστικής προσέγγισης του γαστρονομικού τουρισμού με χρήση τεχνολογιών αιχμής, αξιοποίηση τεχνολογίας στάθμης και τη συνεργασία επιχειρήσεων της αγροδιατροφής, εστίασης και πολιτισμού: πιλοτική εφαρμογή στην Κ. & Α. Μακεδονία και Θράκη -η επιστημονική καταγραφή του σύνθετου ελληνικού πολιτιστικού αποθέματος για την τροφή (τρόφιμα, γλυκά, κρασί)

H εικόνα στον τουρισμό: Διεθνείς μελέτες [1] δείχνουν στροφή στον μη μαζικό τουρισμό (η Ελλάδα δέχεται αρκετό μαζικό τουρισμό [2]). Η Υπουργός Τουρισμού θέτει τον θεματικό τουρισμό ως προτεραιότητα (1η έκθεση Greek Travel Show, 5/2017). Αναπτύσσονται Ευρωπαϊκές υποδομές, π.χ. Europeana Food and Drink, που συνδέουν την τροφή με τον πολιτισμό [3]. Αυτά αντανακλούν το γεγονός ότι στους ταξιδιώτες του 2020 δεν αρκούν οι προκατασκευασμένες εμπειρίες αλλά αναζητούν τις γεύσεις, τα πολιτιστικά θέματα, τους τόπους, τις ιστορίες που συνδέουν αυτά τα στοιχεία μεταξύ τους. Άρα, για να διατηρηθεί/διευρυνθεί η τουριστική αγορά, ταξιδιώτες και τοπικές επιχειρήσεις στην αγροδιατροφή/εστίαση/πολιτισμό πρεπει να μπορούν να αυτενεργούν: αναγκαίο εργαλείο είναι η επιστημονικά και τεχνολογικά επαρκής προβολή της γαστρονομίας και του πολιτισμού.

Η GRE-Taste θα αναλάβει αυτό το έργο πιλοτικά για τις περιφέρειες Κ. & Α. Μακεδονίας και Θράκης: σύμφωνα με τον πυλώνα παρέμβασης «μεγέθυνση και εμπέδωση των αναδυόμενων κλάδων της περιφερειακής οικονομίας» του RIS3 των συγκεκριμένων περιφερειών, ο γαστρονομικός τουρισμός αποτελεί προτεραιότητα (Ειδικές μορφές τουρισμού).

Leave Comment

Your email address will not be published.