Η συμβολή των αποτελεσμάτων

Η πρόταση GRE-Taste θα αποδώσει σημαντικά προϊόντα για την προώθηση του γαστρονομικού (και πολιτιστικού) τουρισμού στην Ελλάδα και για την επιστημονική αξιοποίηση του ελληνικού πολιτιστικού αποθέματος. Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν: (α) τεχνολογίες αιχμής, (β) μεθοδολογία (πιλοτικά στην Κ. και Α. Μακεδονία και την Θράκη), (γ) δικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογή για έξυπνες κινητές συσκευές, και (δ) την εικαστική και εμπορική προώθηση. Τα αποτελέσματα του έργου θα είναι μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα.

(α) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ: δημιουργία πρωτότυπων ψηφιακών πόρων, αυτόματη μετάφραση μενού, οπτική αναγνώριση πιάτων. Ειδικότερα ο ψηφιακός πόρος θα καλύψει υφιστάμενες ελλείψεις σε περιεχόμενο αναγκαίο για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών εφαρμογών προώθησης του τουριστικού προϊόντος. Ο πολιτισμός μας, ως περιεχόμενο, υποεκπροσωπείται στις Ευρωπαϊκές τεχνολογικές δράσεις. Το πρόβλημα ξεκινά από τους εθνικούς πόρους και γίνεται εμφανές στους διεθνείς (ενδεικτικά EUROPEANA, WIKIPEDIA, BABELNET) όπου η γλώσσα και πολιτισμός της Ελλάδας κατέχουν τις τελευταίες θέσεις μεταξύ των ευρωπαίων εταίρων με αποτέλεσμα η έρευνα, η τεχνολογία και τα προϊόντα που παράγονται με βάση αυτούς τους πόρους να υποεκπροσωπούν τον πολιτιστικό πλούτο της χώρας, αρχαίο και νεότερο.

(β) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: αφορά τη λειτουργική, καλλιτεχνική και επιστημονική προσέγγιση του προβλήματος της προβολής ενός τόπου με τρόπο πολυθεματικό και πολυδιάστατο, πράγμα που αποτελεί διεθνές ερευνητικό ζητούμενο κατ’ απαίτηση της αγοράς. Η μεθοδολογία αυτή θα αποτελέσει βάση για τη συμμετοχή των εταίρων σε δράσεις πολυδιάστατης προσέγγισης στον θεματικό (εδώ γαστρονομικό) τουρισμό, που αναδεικνύεται ως κεντρικό θέμα στον τουριστικό τομέα της επόμενης δεκαετίας.

(γ) ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ για έξυπνες κινητές συσκευές: ενσωματώνουν τεχνολογίες αιχμής και πρωτότυπες υπηρεσίες για τον ταξιδιώτη και θα αυξήσουν τα περιθώρια αυτενέργειας και των ταξιδιωτών και των μικρών επιχειρήσεων της αγροδιατροφής/εστίασης/πολιτισμού ανοίγοντας την αγορά και από την πλευρά της ζήτησης και από τη πλευρά της προσφοράς στον γαστρονομικό και γενικότερο τουρισμό. Οι ίδιες υπηρεσίες θα μπορούν να επεκταθούν άμεσα στην υπόλοιπη Ελλάδα, στις χώρες που γαστρονομικά συγγενεύουν με τη Μακεδονία και την Θράκη ανοίγοντας προοπτικές στους κατασκευαστές τους και, με την ανάλογη παραμετροποίηση/προσαρμογή, είναι δυνατόν να επεκταθούν και σε άλλες περιοχές του κόσμου.

(δ) ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ: νεωτερική πρόταση προβολής του γαστρονομικού πλούτου και του εικαστικού δυναμικού της χώρας από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με χρονικό βάθος και με δυνατότητα μετασχηματισμού των αποτελεσμάτων της σε σειρά προϊόντων (πχ διαφήμιση, ρούχα) προς όφελος των εμπλεκομένων επιχειρήσεων.

Αξίζει να τονιστεί ότι η GRE-Taste θα αναπτύξει κουλτούρα συνεργασίας διαφορετικών τομέων (έρευνα, ιδιωτική πρωτοβουλία στο χώρο της τροφής και της εστίασης, καλλιτεχνικός χώρος) δημιουργώντας συνέργειες που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη της χώρας με σύγχρονο τρόπο.

Leave Comment

Your email address will not be published.