Σχετικά με την υλοποίηση

Οι εταίροι εκπροσωπούν τους πυλώνες της GRE-Taste: οι ερευνητικοί φορείς ειδικεύονται σε όλο το φάσμα των απαιτούμενων τεχνολογιών καταγραφής και προβολής πολιτιστικού αποθέματος, οι τοπικές επιχειρήσεις εξειδικεύονται στην τροφή και τις τεχνολογίες αιχμής. Η συντονισμένη συνεργασία τους εξασφαλίζει την επίτευξη των στόχων της GRE-Taste.


Κορμός της πρότασης και αντικείμενο έρευνας είναι η οργάνωση του πολυγλωσσικού (ελληνικά, αγγλικά, ρωσικά) και πολυμεσικού (βίντεο, φωτογραφίες, κείμενο) περιεχομένου σε ψηφιακό πόρο που θα τροφοδοτήσει τα προβλεπόμενα συστήματα και υπηρεσίες. Το πολυμεσικό υλικό, που κυρίως θα συλλεχθεί με crawling από ελεύθερα διατιθέμενο υλικό, θα υποτιτλιστεί όπου είναι αναγκαίο, μεταφραστεί, και οργανωθεί σε ελεγχόμενα λεξιλόγια συμβατά με το GETTY AAT και σε βάση δεδομένων που θα υλοποιεί επεκτάσιμη οντολογία συμβατή με το CIOC-CRM και την ειδική οντολογία Εuropeana Food and Drink. Οι θεματικοί άξονες είναι: (1) Ονόματα τροφών και συστατικών: συχνά διαλεκτικά και άγνωστα εκτός της στενής περιοχής με τοπικές παραλλαγές (πχ ο όρος «μπουγάτσα» γίνεται κατανοητός διαφορετικά στη Β. από ό,τι στη Ν. Ελλάδα) (2) Τόπος και τρόπος παραγωγής των τροφών, πιστοποιήσεις (3) Διατροφικά χαρακτηριστικά των τροφών-υγεία (4) Συνταγές, υλικά και τεχνικές μαγειρέματος (5) Οι πολιτιστικές συνιστώσες των πιο πάνω: καταγωγή των ονομάτων (πχ Ποντιακή), των τεχνικών και εργαλείων καλλιέργειας και μαγειρέματος, των σχετικών εκφράσεων, εθιμική χρήση των τροφών (πχ λαϊκή ιατρική), ιστορικά και θρησκευτικά γεγονότα συνδεδεμένα με τις τροφές (6) Πολιτιστικές δραστηριότητες συνδεδεμένες με τις τροφές: μουσεία (πχ με γεωργικά εργαλεία), μνημεία και τόποι (πχ νεροτριβές), εκδηλώσεις (πχ γιορτές κρασιού), μουσική, εικαστικά έργα (πολυμεσικό υλικό, εκδηλώσεις) (7) Φυσικές δραστηριότητες σχετικές με τις τροφές (πχ διαδρομές, αγροτουρισμός).


Το ΙΕΛ έχει ώριμη τεχνογνωσία καθώς έχει αναπτύξει τεχνολογία αιχμής για την ανάδειξη του πολιτισμού της Θράκης. Έρευνα απαιτείται για την ανάπτυξη των κάτωθι τεχνολογιών:
-Οπτική αναγνώριση μενού και αυτόματη μετάφραση. Ο ταξιδιώτης θα φωτογραφίζει (εναλλακτικά θα πληκτρολογεί) ονόματα και περιγραφές τροφών, θα παίρνει αυτόματα τη μετάφραση και θα κάνει πολυγλωσσική αναζήτηση πληροφοριών στον ψηφιακό πόρο. Για τη μεταφραστική υπηρεσία θα υιοθετηθεί στατιστική προσέγγιση βασισμένη στην εμπειρία του ΙΕΛ στη Μηχανική Μετάφραση (έργα ΜΕΤΙS).
-Οπτική αναγνώριση πιάτων. Ο ταξιδιώτης θα φωτογραφίζει τα φαγητά και θα παίρνει διατροφικές και πολιτιστικές πληροφορίες για αυτά. Θα χρησιμοποιηθούν συστήματα βαθιάς μηχανικής μάθησης σε αναλογία με τις υπηρεσίες Clarifai (https://goo.gl/tkDTdo, https://www.clarifai.com/demo), Google Cloud Vision API (https://cloud.google.com/vision/) και σχετικές ερευνητικές δημοσιεύσεις (Yu Deng, Shiyin Qin, Yunjie Wu. 2009. An automatic food recognition algorithm with both shape and texture information. Proc. SPIE 7489, PIAGENG 2009: Image Processing and Photonics for Agricultural Engineering).
-Πολυπαραμετρικές προσωποποιημένες αναζητήσεις. Τεχνολογίες: σημασιολογική οργάνωση της πληροφορίας και τεχνικές μηχανικής μάθησης και μοντελοποίησης των χρηστών.
Για την ολοκλήρωση της GRE-Taste θα χρησιμοποιηθούν ώριμες τεχνολογίες των εταίρων: αναζήτηση σε πολυγλωσσικό υλικό, χάραξη διαδρομών-τουρισμός-πολιτισμός, πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επικοινωνία με προορισμούς και υπηρεσίες. Η σύνδεση πολιτισμού-τροφής θα γίνει και στο επίπεδο της διεθνούς και εσωτερικής προβολής: θα αναπτυχθεί έκθεση με έργα νέων εικαστικών καλλιτεχνών συνδεδεμένα με την τροφή για την προβολή της γαστρονομίας της Κ. & Α. Μακεδονίας και Θράκης και την υποστήριξη της εφαρμογής και της προβολής της στο εξωτερικό και εσωτερικό. Θα αναβαθμιστεί η παρουσία των εταιρειών αγροδιατροφής/εστίασης στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με βάση τον ψηφιακό πόρο και το εικαστικό υλικό σε συγχρονισμό με τα ψηφιακά συστήματα.

Leave Comment

Your email address will not be published.