Τέχνη

Το Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη, προκήρυξε εικαστικό διαγωνισμό με τίτλο «GRE-Taste: Η γεύση της Ελλάδας», που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-02015).

Η συμμετοχή υπήρξε πολύ μεγάλη. Οι διαγωνιζόμενοι ήταν φοιτητές, απόφοιτοι σχολών Καλών Τεχνών ή και έμπειροι καλλιτέχνες. Τους ζητήθηκε να λάβουν υπόψιν τους τα εξής κριτήρια:

  • την ιδιαίτερη γαστρονομική παράδοση της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
  • τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της ελληνικής γαστρονομίας
  • τις ελληνικές παραδόσεις στην τέχνη του τραπεζιού (art de la table)
  • την ευρωπαϊκή και διεθνή σύγχρονη γαστρονομία

Η κριτική επιτροπή που εξέτασε τα έργα αποτελείτο από τους:

1) Πραξιτέλης Τζανουλίνος, γλύπτης
2) Εριέττα Βορδώνη, ζωγράφος
3) Χριστίνα Πετρηνού, ιστορικός τέχνης
4) Τατιάνα Σπινάρη, ιστορικός τέχνης
5) Τάκης Μαυρωτάς, κριτικός και θεωρητικόςτέχνης

Κατόπιν ψηφοφορίας ανακοινώθηκαν τα 3 βραβεία που έχουν ως εξής:

  • Πέτρος Στράγκας
  • Βασιλική Κούκου
  • Eileen Raptis

Η έκθεση, που λόγω των συνθηκών που επικρατούν δεν μας επιτρέπουν να την παρουσιάσουμε στους χώρους του Ιδρύματος Θεοχαράκη, παρουσιάζεται ψηφιακά εδώ και θα παραμείνει online για 2 μήνες.

Δείτε αναλυτικά τις συμμετοχές εδώ